Tytul menu
Efekty
Wydluzanie:
K D
Poruszanie:
L P
Kolor:
J C
Kolor:
J J
Razem:
J J
Inne
Test Klink
Inne 2 Inne 3 Inne 4 Inne 5
Test menu dla celow testowych i innych waznych
iPhone Test /Fred